Stichting Bewindvoering Cliëntengelden (SBC)

Ontstaan vanuit de Stichting St. Anna te Heel (nu onderdeel van de Koraalgroep) biedt de SBC als onafhankelijke stichting vanaf 1992 professionele ondersteuning aan cliënten met een zorgvraag en aan de curator of bewindvoerder van cliënten met een zorgvraag op het gebied van zorg en financiën.

Deze ondersteuning bestaat uit het voeren van curatele, bewind, mentorschap en administratieve ondersteuning.

Om onze kwaliteit en professionaliteit op een objectieve manier te laten toetsen en handhaven is de SBC  sinds 1 november 2009 lid van de branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI).

De branchevereniging en de Rechtbank houden toezicht op de kwaliteit en continuïteit door middel van een jaarlijkse audit.

De Stichting is ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1413326.

Jaarverslag
Certificaat Branchevereniging PBI
Jaarverslag PBI