Curatoren en bewindvoerders van cliënten met een zorgvraag alsook individuele cliënten kunnen het beheer en administratie met betrekking tot de financiën laten verzorgen door de Stichting.
Op basis van een dienstenovereenkomst en met formele machtiging draagt de Stichting zorg voor:

 

 

 • De registratie van alle inkomsten en uitgaven van een op naam van de cliënt gestelde beheersrekening
 • Controle op juistheid en volledigheid van de inkomsten en uitgaven op basis van het in overleg met cliënt of curator/bewindvoerder opgestelde jaarlijks budgetplan
 • Invullen, verzenden en het archiveren van formulieren m.b.t.:
  • Uitkerende instanties
  • Verzekeringen (incluis ziektekostenverzekering)
  • Belastingaangiften en zorgtoeslag en andere toeslagen
 • Opstellen, controleren en verzenden naar cliënt of curator/bewindvoerder van de kwartaaloverzichten (inclusief instellingsbegroting indien van toepassing) binnen 15 werkdagen na afloop voorgaande kwartaal.
 • Opstellen, het eventueel toevoegen van bankrekeningen en goederen welke niet in beheer zijn bij de Stichting, controleren en verzenden ter ondertekening naar curator/bewindvoerder van de jaarlijkse “Rekening en Verantwoording” ten behoeve van de Rechtbank.
 • Het geven van adviezen aan curatoren en bewindvoerders met betrekking tot de uitvoering van hun taken.

 

Jaarverslag
Certificaat Branchevereniging PBI
Jaarverslag PBI