Beschermingsbewind heeft betrekking op het vermogen (geld en goederen) van een meerderjarig ( 18 jaar en ouder) persoon.
Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, dan kan hij zijn vermogen onder bewind laten stellen.
Beschermingsbewind dient te worden aangevraagd bij de kantonrechter.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, afsluiten van verzekeringen, betaling vaste lasten, het aanvragen van uitkeringen, toeslagen en andere van toepassing zijnde voorzieningen en het doen van de jaarlijkse aangifte. Alle inkomsten en uitgaven worden ontvangen c.q. betaald op c.q. van een op naam van de cliënt gestelde beheerrekening. Op basis van het  in overleg met cliënt jaarlijks vast te stellen budgetplan wordt wekelijks het afgesproken leefgeld en/of zakgeld overgemaakt naar de privérekening van de cliënt. Maandelijks binnen 15 werkdagen na afloop vorige maand ontvangt cliënt een overzicht van de inkomsten en uitgaven over die maand. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de kantonrechter door middel van de “Rekening en Verantwoording”.

Jaarverslag
Certificaat Branchevereniging PBI
Jaarverslag PBI