Soms is iemand niet (meer) in staat om zijn persoonlijke belangen te behartigen.
Met persoonlijke belangen wordt bedoeld; belangen die geen geld of goederen betreffen, maar belangen met betrekking tot verblijf, zorg en welzijn.
Voorbeelden hiervan zijn het regelen van het huishouden, beoordeling van zorgindicaties ( ZZP, PGB etc.), regelen van zorg of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.
Meestal kan een familielid voor de belangen van iemand zorgen, maar soms ook niet.
In zo'n geval kan er een mentor worden aangesteld.

De mentor neemt dan – in overleg met de betrokkene – beslissingen over verblijf, gezondheid en welzijn.
De mentor is er in de eerste plaats om te sturen en te begeleiden, is de betrokkene niet in staat zelf te beslissen zal de mentor de keuze(s) maken.

Mentorschap dient bij het kantongerecht te worden aangevraagd.

Jaarlijks dient mentor verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over de voor betrokkene verrichte activiteiten.

Jaarverslag
Certificaat Branchevereniging PBI
Jaarverslag PBI